Rozwiązania - IZOLACJE NATRYSKOWE - pianka poliuretanowa, ocieplenie piana, izolacje termiczne, piana półsztywna, pianka sztywna, remont dachu, docieplenia poddaszy, płynne membrany, izolacje bezspoinowe, ocieplenia dachów, ocieplenia magazynów, ocieplenia , docieplenia, warszawa

szybki kontakt z nami

tel. 600 242 109

Izolacje natrykowe pianka poliuretanowa, ocieplenie piana, izolacje termiczne

Rozwiązania

Przez długie lata termoizolacja wełną mineralną, podobnie jak hydroizolacyjne materiały płynne i smarne, były jedynym „wyborem” przy budowie i modernizacji domów i obiektów. W wielu przypadkach użycie takiego sposobu ocieplenia i hydroizolacji jest bezcelowym procesem: np. ocieplenie hangarów wełną mineralną możliwe jest tylko poprzez zastosowanie przechodzących na wylot mocowań termoizolatora do korpusu hangaru, a hydroizolacja łączników obiektów systemami smarnymi w ogóle nie daje oczekiwanego rezultatu. Oprócz tego bardzo ważnymi wskaźnikami przy pracach izolacyjnych jest szybkość wykonania, zgodność przekazywanych parametrów z faktycznymi danymi, jak również możliwość rozwiązywania tych problemów, których nie można było rozwiązać przy pomocy innych materiałów i technologii. Wszystkie te kwestie nie istnieją, jeżeli wykorzystujemy natryskowe pianki poliuretanowe systemu LALLAFOM® (USA). Takie wskaźniki jak: bardzo szybka aplikacja (średnio 500 m.kw w czasie jednej zmiany), brak łączeń, mała waga, niska przenikalność cieplna, doskonała adhezja praktycznie do wszystkich powierzchni, dodatkowe zalety w postaci izolacji akustycznnej i ponad dwukrotne mniejsze zapotrzebowanie na energię, dają prawo uważać produkty firmy LALLAFOM® (USA) za uniwersalne. Mogą być stosowane nie tylko we wszystkich najbardziej rozpowszechnionych konstrukcjach, ale też w skomplikowanych, niezwyczajnych z punktu widzenia architektury projektach. Poniżej proponujemy zapoznać się tylko z niektórymi wariantami rozwiązań budowlanych często wykorzystywanych we wszystkich regionach.
 
 Izolacja zewnętrzna
Lallafom USA oferuje zewnętrzne systemy elewacyjne. HeatGuard 200 to wszechstronny materiał, pełniący potrójną rolę w izolacyjnej ochronie budynku. Spełnia funkcję termoizoajcji, hydroizolacji oraz powierzchni drenażowej dla wody deszczowej. Zastosowanie tego rozwiązania oferuje trwałe zabezpieczenie termicznie i anty-wilgociowe murów elewacyjnych. Dzięki brakowi nasiąkliwości (zerowa hydroskopijność) ściany budynku zawsze pozostają suche. Odrębną zaletą systemu jest błyskawiczna instalacja, po której materiał bezpiecznie może pozostać nie zakryty do 3 miesięcy po aplikacji, pozwalając komfortowo oczekiwać na dalsze prace wykończeniowe zewnętrznej powierzchni elewacyjnej. Przeznaczony do wybranych systemów elewacji.

Mur zewnętrzny (elewacja)
Systemy pianowe Lallafom bardzo szybko aplikują się natryskowo na zewnętrzną powierzchnię muru budynku . Już chwilę po zastygnięciu piany poliuretanowej warstwa izolacji może być pokryta i wyrównana gruntem elewacyjnym a następnie tynkiem elewacyjnym.

 Izolacja wewnętrzna elewacji
Wewnętrzna izolacja ścian elewacyjnych jest optymalnym rozwiązaniem w przypadku, gdy wariant wykorzystania izolacji zewnętrznej jest niepożądany ze względu na konieczność zachowania obecnego wyglądu elewacji lub zbyt wysokie koszty prac elewacyjnych.możliwy. Przy ociepleniu tą metodą oszczędność energii budynków może być zwiększona ponad 60%, a wydatki na remont modernizację termiczną murów zaniżone do minimum. Nie są wymagane rusztowania, a montaż możliwy jest w poszczególnych pomieszczeniach sukcesywnie. Z uwagi na doskonałe właściwości termiczne materiału nie istnieje potrzeba nakładania grubych warstw izolacji, więc rozwiązanie pozwala uniknąć znaczącego zmniejszenia powierzchni użytkowej. Izolacja przeważnie nakładana jest pomiędzy cienkimi profilami do których bezpośrednio montuje się panele lub karton-gips.
Znaczenie izolacyjne ścian zewnętrznych
Ściany zewnętrzne budynku stanowią duży obszar, narażony na łatwe przenikanie ciepła. Od 100 do 150 KWh energii cieplnej uchodzi w ciągu roku przez 1 m.kw zwykłej nieizolowanej ściany, co odpowiada przykładowo 10-15 litrom oleju opałowego lub 10-15 m3 gazu. Cyfry te można zmniejszyć nawet o 90%!

Dwuwarstwowa ściana zewnętrzna
Ściany zewnętrzne
Ściana zewnętrzna z cegły, kamienia lub klinkieru tworzy zewnętrzną powłokę i tym samym stanowi pierwszą warstwę ochronną w systemie muru dwuwarstwowego. Przy wykorzystaniu w przestrzeni między-murowej termoizolacji w formie natryskowej w trakcie budowy, zazwyczaj miedzy nią a strukturą ściany zewnętrznej pozostawia się 3-4 cm wolnej przestrzeni powietrznej, dzięki której wilgoć, która dostała się do środka muru zewnętrznego łatwiej odparowuje. Do modernizacji termoizolacyjnej istniejącej już ściany dwuwarstwowej może być wykorzystana zalewowa forma piany Lallafom, która wtryskiwana jest przez specjalnie wykonane nieduże otwory, wywiercone w ścianie elewacyjnej j. W takim przypadku materiał całkowicie wypełnia przestrzeń między ścianami. Technologia ta pozwala przezwyciężyć wszelkie strukturalne problemy muru i lepiej zabezpieczyć między warstwową izolację.
Izolacja ściany zewnętrznej dwuwarstwowej
Większość budynków wybudowana z wykorzystaniem muru dwuwarstwowego korzysta z tej technologii z powodów estetycznych lub strukturalnych oraz dla ochrony przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi. System Lallafom nanoszony jest na wewnętrzną stronę warstwy metodą natryskową, po czym dokonuje się wykończenia ściany murem zewnętrznym.Podstawa powinna być sucha i bez pyłu.

Ściana zewnętrzna między murem a elewacją
Ściany zewnętrzne
Przy stosowaniu elewacji wentylowanej, na ścianę zewnętrzną muru montuje się metalowe łączniki dystansowe, a następnie natryskuje pianę poliuretanową Lallafom. W zależności od typu elewacji na fasadę montuje się system pionowych drewnianych belek lub metalowych profili. Po szybkim zastygnięciu piany montowany jest tynk zewnętrzny. Zasadą jest pozostawienie 2-4 cm. pustki powietrznej pomiędzy piana a fasadą w celu wentylacji i wysuszania wilgoci, która może się tam dostać.
Izolacja ściany zewnętrznej między murem a elewacją.
Zewnętrzna termoizolacja pod fasadą z wentylacyjną elewacją może być wykorzystywana zarówno przy budowie nowych budynków jak i przy remoncie już wybudowanych. Fasada chroni izolację przed działaniem zjawisk przyrody, a elewacja dekoracyjna daje wiele możliwości designu.

Konstrukcja ścian w szkielecie drewnianym
Ściany zewnętrzne
Budownictwo szkieletowe masowo jest stosowane w Wielkiej Brytanii, USA i Kanadzie. Tak jak sama nazwa wskazuje, jest to metoda budowy gdzie podstawą konstrukcji jest drewno. Elewacją zewnętrzną jest zazwyczaj kamień, cegła lub drewno – w zależności od miejscowych preferencji lub potrzeb planowania. System Lallafom stosuje się między drewnianą elewacją konstrukcji do termoizolacji. Niska termoprzepuszczalnośc materiału posiada znaczące zalety, pomimo niedużej grubości ścian wskaźniki izolacyjne są bardzo wysokie. Utwardzona piana łączy i daje dodatkowe wsparcie dla całej drewnianej konstrukcji. Również „miejscowe” zastosowanie piany poliuretanowej gwarantuje powietrzną hermetyczność struktury, czego nie mogą zapewnić tradycyjne metody izolacji. Przy korzystaniu z tej technologii wymagane jest pustka powietrzna pomiędzy zewnętrzną ścianą i izolowaną konstrukcją elewacji.
Izolacja ściany zewnętrznej między murem a elewacją.
Zewnętrzna termoizolacja za zewnętrznymi okładzinami wentylacyjnymi może być wykorzystywana zarówno przy budowie nowych budynków jak i przy modernizowanych. Fasada chroni izolację przed działaniem zjawisk przyrody, a elewacja dekoracyjna daje wiele możliwości designu.

Między krokwiami
Izolacja wewnętrzna między krokwiami
W czasie zwiększenia wydatków na energię i braku powierzchni użytkowej adoptowanie poddaszy stało się szczególnie popularne. System Lallafom może być stosowany od wewnątrz poddasza bez konieczności demontażu dachu, co pozwala zwiększyć metraż pomieszczenia przy niedużym nakładzie finansowym.

Skośny dach nad krokwiami
Izolacja zewnętrzna dachu nad krokwiami
Materiał izolujący nanoszony jest na powierzchnię dachu, ułożoną na krokwiach i dopiero później nakłada się dach, krokwie i przy tym deski dachowe są widoczne od wewnątrz budynku.

Dach spadzisty o jednolitym podłożu
Dachowe połacie zewnętrzne
Dach skośny składa się głównie ze spadzistych ścian zewnętrznych ze wszystkimi powiązanymi ze sobą elementami strukturalnymi. Takie dachy mogą być szybko montowane przy użyciu prefabrykowanych części dostarczonych przez producenta, a wybór formy dachu jest bardzo szeroki. System natryskowy Lallafom stosuje się na suchą, odkurzoną powierzchnię dachu. Nie potrzeba stosować paroizolacji pomiędzy twardym podłożem a warstwą izolacyjną dachu.
Wewnętrzna izolacja konstrukcji szkieletowej
Budownictwo szkieletowe masowo jest stosowane w Wielkiej Brytanii, USA i Kanadzie. Tak jak sama nazwa wskazuje, jest to metoda budowy gdzie podstawą konstrukcji jest drewno. Elewacją zewnętrzną jest zazwyczaj kamień, cegła lub drewno – w zależności od miejscowych preferencji lub potrzeb planowania. System Lallafom stosuje się między drewnianą elewacją konstrukcji do termoizolacji. Niska termoprzepuszczalnośc materiału posiada znaczące zalety, pomimo niedużej grubości ścian wskaźniki izolacyjne są bardzo wysokie. Utwardzona piana łączy i daje dodatkowe wsparcie dla całej drewnianej konstrukcji. Również „miejscowe” zastosowanie piany poliuretanowej gwarantuje powietrzną hermetyczność struktury, czego nie mogą zapewnić tradycyjne metody izolacji. Przy korzystaniu z tej technologii wymagana jest pustka powietrzna pomiędzy zewnętrzną ścianą i izolowaną konstrukcją elewacji.

Dach płaski z jednolitą podstawą
Dachy płaskie
Pokrycie dachów płaskich w nowobudowanych i już istniejących budynkach to jeden z głównych obszarów zastosowania natryskowych pian poliuretanowych Lallafom. Przy izolacji dachów płaskich stawiane są wysokie wymagania w stosunku do materiału izolacyjnego, ponieważ powinien on być wytrzymały na różne warunki takie jak duże różnice temperatur i działanie deszczu, wiatru i śniegu.
Izolacja dachów płaskich z jednolitą podstawą
Doświadczenie pokazuje, że pokrycie dachu płaskiego pianą poliuretanową powoduje oszczędność czasu inwestycji do 80% i do 50% wydatków inwestycyjnych w porównaniu z tradycyjnymi metodami izolacji. Szczególnie krytyczne i trudnodostępne obszary takie jak parapety i opierzenia dachu mogą być bez problemu izolowane przy pomocy systemu natryskowego. Nawet istniejące dachy stare, pokryte papą mogą być remontowane pianą poliuretanową. Zastyga ona bardzo szybko i już kilka minut od chwili aplikacji można już po niej chodzić. Dla ochrony piany przed działaniem UV zaleca się końcową powłokę zabezpieczającą.

Dach płaski z blachy falistej
Dachy płaskie
Dzięki możliwości bezpośredniej aplikacji na powierzchnię, piany poliuretanowe nanoszone są na metalowe profile bezszwowo, pokrywając równomiernie zarówno szczyty jak i wgłębienia profili. Po utwardzeniu pozostaje tylko zabezpieczenie piany przed oddziaływaniem promieni UV. Zazwyczaj nie ma potrzeby stosowania membrany paroizolacyjnej i innych dodatkowych materiałów, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.
Izolacja płaskich dachów przemysłowych z blachy falistej
Tak jak w przypadku izolacji stabilnych dachów płaskich, izolacja płaskich dachów przemysłowych jest jednym z tradycyjnych zastosowań systemów Lallafom. Dachy magazynów pomieszczeń przemysłowych, hal wystawowych i sportowych zazwyczaj wykonane są z blachy falistej i posiadają stosunkowo duże rozpiętości. Te lekkie konstrukcje dachowe wymagają izolacji lekkimi materiałami izolacyjnymi, dającymi możliwość lepszego wytrzymywania dodatkowych obciążeń, spowodowanych wiatrem, deszczem i śniegiem.

Poddasze
Podłogi
System Lallafom może być stosowany na podłogę poddasza, bezpośrednio na podłoże, pod warunkiem że jest ono czyste i suche. Piana natryskowa może być naniesiona w trudnodostępne miejsca, a proces dokładnego, szczelnego montażu zapobiega przenikaniu zimnego powietrza w miejscach przejść kominów. Na podłodze poddasza przeznaczonego jedynie jako np. przechowalnia, bezpośrednio na materiał izolacyjny mogą być układane płyty wiórowe.
Termoizolacja podłogi strychu
Ocieplenie sufitu w budynku z betonowym stropem, to najprostsze i najbardziej ekonomicznie rozwiązanie w oszczędzaniu energii w przypadku gdy pomieszczenia powyżej są nieużytkowe. To powoduje, że nie ogrzewamy przestrzeni strychu, która nie zostanie zaadaptowana jako powierzchnia użytkowa.

Ocieplana podłoga
Podłogi
Ocieplenie betonowej podstawy podłogi jest szczególnie uzasadnione w przypadku przewidzianej instalacji ogrzewania podłogowego. Warstwa izolacyjna systemu Lallafom rozdziela ocieplane i nie ocieplane obszary wewnątrz budynku, tym samym zmniejszając ubytki cennej energii cieplnej. Nawet w rzadko użytkowanych pokojach termoizolacja nad betonowym podłożem z systemem ogrzewania posiada tę zaletę, że pokój nagrzewa się o wiele szybciej, a ciepło nie marnuje się na podniesienie temperatury zimnego betonowego podłoża.
Izolacja ocieplanych sufitów
Podobnie jak w przypadku podłoża na strychu, izolacja pianą nanoszona jest bezpośrednio na suche i czyste powierzchnie. Może być aplikowana szybko i w łatwy sposób bezpośrednio na rury wszelkich możliwych wewnętrznych sieci technicznych, biegnących w sufitach. Po krótkim czasie utwardza się a wysoka wytrzymałość piany poliuretanowej na ściskanie gwarantuje zachowanie doskonałych właściwości warstw izolacyjnych nawet przy stałym obciążeniu.

Strop piwnicy
Sufity
Systemy natryskowe mogą być stosowane na większości sufitów bez angażowania drogiego sprzętu. Samoklejący materiał nie wymaga pracochłonnego cięcia i montażu. Rury wodne i kable elektryczne bardzo łatwo schować pod warstwę izolującą. Jakiekolwiek nierówności występujące w starych fundamentach, żebrowane lub siatkowe sufity mogą być za pomocą piany poliuretanowej bardzo szybko i oszczędnie izolowane. W odróżnieniu od tradycyjnych metod izolacja pianą jest bezszwowa, dlatego też nie istnieje ryzyko przenikania zimnego powietrza i ucieczka ciepła przez łączenia warstwy izolującej.
Izolacja stropu piwnicy
Parter budynku bardzo często okazuje się zimny, w przypadku braku termoizolacji sufitu nieocieplonej piwnicy. Niska temperatura betonowego stropu może przyczyniać się do dużych strat energii, wewnętrznej kondensacji, a nawet do powstawania pleśni. Problem ten bardzo łatwo rozwiązać przy pomocy izolacji Lallafom.

Budynki przemysłowe i rolnicze
Dachy i ściany
Natryskowy system Lallafom nadaje się do powierzchni dowolnej geometrii i może być nanoszony zarówno od wewnątrz jak i zewnątrz budynku. Utwardzony materiał skutecznie zabezpiecza przed przeciągiem i wzmacnia strukturę dzięki lekkiej, jednolitej warstwie izolacyjnej.
Wewnętrzna izolacja budynków przemysłowych i rolniczych
Budynki przemysłowe i rolnicze takie jak magazyny, stajnie, stodoły i spichlerze są narażone na wpływ różnych czynników. Odchody zwierzęce, spaliny z maszyn rolniczych, wysoki poziom wilgoci i kondensacji wraz z zewnętrznymi warunkami pogodowymi takimi jak deszcz, śnieg, grad, burza, wiatr i upał, wpływają destrukcyjnie na konstrukcję budynku. Materiał izolacyjny w budynkach przemysłowych i rolniczych powinien być trwały, odporny i oczywiście oszczędny z punktu widzenia ekonomicznej eksploatacji obiektu.

 

PRODUKTY IZOLACYJNE

Produkty LALLAFOM USA nie zawierają:

cyklopentanu

C-PentaBDE

141B

formaldehydu– H2O (para wodna) jako JEDYNY czynnik spieniający, BEZ udziału poroforów
– produkty anty-mikrobowe oraz przeciwgrzybiczne
– prawidłowy dopływ świeżego powietrza - bez wymogu wymuszonej wentylacji
– doskonała termoizolacja i bariera dźwiękowa „2 w 1”
– Świadectwo Jakości Zdrowotnej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH