Zastosowanie - IZOLACJE NATRYSKOWE - pianka poliuretanowa, ocieplenie piana, izolacje termiczne, piana półsztywna, pianka sztywna, remont dachu, docieplenia poddaszy, płynne membrany, izolacje bezspoinowe, ocieplenia dachów, ocieplenia magazynów, ocieplenia , docieplenia, warszawa

szybki kontakt z nami

tel. 600 242 109

Izolacje natrykowe pianka poliuretanowa, ocieplenie piana, izolacje termiczne

Zastosowanie

 
 
SealGuard 500 to natryskowy, półsztywny, termoizolacyjny system otwarto komórkowy, o niskiej gęstości. Nie zawiera chemikaliów niszczących strefę ozonową, formaldehydów i azbestu, nie wydziela substancji toksycznych, a podstawowym komponentem powodującym powstawanie piany jest woda.
SealGuard 500 w stanie ciekłym nanoszony na izolowaną powierzchnię szybko powiększa swoją objętość do 120 razy, tworząc bezszwową, jednolitą barierę termiczną, powietrzną i akustyczną, zapobiegając jednocześnie przenikaniu pyłów, innych zanieczyszczeń i hałasu.
SealGuard 500 efektywny w budynkach o złożonej architekturze (kopuły, arki, elementy kształtowe , przejścia poziomów itp.), posiada doskonałą adhezję i po nałożeniu tworzy zintegrowaną całość z konstrukcją, zarazem wzmacniając ją strukturalnie nie powodując wagowego jej obciążania
SealGuard 500 nie osiada z upływem czasu, nie rozkłada się, nie traci swoich parametrów i pozwala użytkownikom rewelacyjnie zmniejszyć wydatki na ogrzewanie i klimatyzację tzn. zapotrzebowanie domu na ciepło lub ochłodzenie spada o ponad 40%!
Normalizacja warunków temperaturowo-wilgotnościowych przestrzeni poddachowej i zabezpieczających konstrukcję (innymi słowy właściwe docieplenie dachu i ścian) – to ważny element izolacji termicznej budynków.
 
Zalecana metoda docieplenia poddaszy w technologii natryskowej piany poliuretanowej SealGuard 500 polega na bezpośredniej termoizolacji dachu (od wewnątrz), a nie ,,odcięcia” poddasza w stropie. Tym sposobem przestrzeń pod dachem pozostaje ciepła. Taka technologia docieplenia poddasza – „ciepły strych” – jest wielokrotnie skuteczniejsza w porównaniu z technologią „zimnego strychu”:
 
1. Technologia docieplenia poddasza pianką poliuretanową SealGuard 500 jest prosta w zastosowaniu. System zwiększa odporność dachu, znacząco obniża ubytki ciepła grzewczego jak również napływ letniego upału do wnętrza oraz wielokrotnie przedłuża okres sprawnego działania termoizolacji;
 
2. Po zastosowaniu docieplenia poddasza otwarto komórkową pianką SealGuard 500, przestrzeń poddachowa pozostaje ciepła, a to oznacza, że docieplenie górnego systemu rur nie jest konieczne, co dodatkowo powoduje oszczędność Waszych środków;
 
3. Przestrzeń poddachowa po zastosowaniu docieplenia poddasza pianą poliuretanową pozostaje “korzystnym”, komfortowym i ergonomicznym obszarem;
 
4. Zastosowanie piany poliuretanowej przy dociepleniu strychu przedłuża żywotność zniszczonych dachów, których remont z różnych powodów był odkładany. Po nałożeniu piany poliuretanowej poszycie dachowe staje się jednolitą powierzchnią, wzmacniając konstrukcję dachu bez jej obciążania.

Sam proces docieplenia poddasza pianą poliuretanową jest bardzo wydajny, nadaje się do dachów o dowolnej złożoności i konfiguracji, a otrzymana powierzchnia termoizolacyjna jest długowieczna, ekologiczna i nie ma sobie równych pod względem jakości.
Docieplenie ścian pianą poliuretanową SealGuard 500 ma zastosowanie przede wszystkim w niskich zabudowach np. w budownictwie szkieletowym. Szybkość aplikacji, wysokie właściwości termoizolacyjne, wygłuszenie i konkurencyjność cenowa – to główne elementy motywujące klientów i kontrahentów.

Obiekty edukacyjne
 
Izolacje natryskowe Lallafom USA prezentują nowe możliwości dla obiektów o przeznaczeniu edukacyjnym. Możliwości zarówno w dziedzinie oszczędności budżetowych, komfortu i bezpieczeństwa użytkowania i w zakresie wielu innych korzyści:
-   Energooszczędność – niższe koszty utrzymania
-   Odciążenie budżetowe – zwiększone środki finansowe
-   Komfortowe warunki użytkowania
-   Wygłuszenie pomieszczeń
-   Zabezpieczenie przed wilgocią, grzybicą i pleśnią
-   Brak emisji Lotnych Związków Organicznych
-   Technologia przyjazna alergikom i astmatykom
-   Zdrowe powietrze i otoczenie przyjazne atmosferze nauczania
-   Przeciwdziałanie: gryzonie, insekty, kurz, roztocza, mikroorganizmy, zanieczyszczenia powietrza
-   Strefa ekologicznego bezpieczeństwa
-   Modernizacja istniejących obiektów pomniejszonym nakładem finansowym
-   Błyskawiczne prace modernizacyjne w trakcie okresów wakacyjnych, ferii lub dni wolnych w okresie
    nauczania
-   Zredukowane nakłady i koszty inwestycji mechaniki grzewczej i instalacyjnej
-   Konsultacja Producenta w zakresie doboru technologii i czasu realizacji
-   Dobrani przez Producenta właściwi wykonawcy
-   Dokumentacja Wykonawcy Lallafom USA w zakresie ukończonego szkolenia chemii, fizyki, oceny i
    przygotowania warunków podłoża, obsługi technicznej oraz BHP
-   Certyfikaty Europejskiej Organizacji Poliuretanowych Izolacji Natryskowych (eopin.org)
 
Infrastruktura
 
Infrastruktura to budynki o różnym uprzywilejowaniu i zbiorowym przeznaczeniu. Wysokiej jakości izolacja – to przywilej SealGuard 500. Ta natryskowa termoizolacja poliuretanowa jest niezastąpiona przy ocieplaniu i wygłuszeniu budynków biurowych, szpitali, placówek rządowych, urzędów państwowych, hal produkcyjnych, magazynów, itp.
Budowa infrastruktury wymaga przeważnie dużych powierzchni, na więcej niż jednym poziomie i warunków dla obecności na obiektach większej grupy ludzi. Kluczową więc sprawą staje się właściwy dobór materiałowy i technologiczny izolacji, dla ocieplenia i wygłuszenia budynku oraz jego pomieszczeń.
Przyjazna dla środowiska termoizolacyjna piana SealGuard 500 stanowi uniwersalny izolator, podtrzymujący optymalną temperaturę i poziom wilgotności. Czyste, świeże powietrze, brak pleśni i grzybów, komfortowa temperatura – to nie jedyne efekty, jakie osiągnie się po zastosowaniu tego typu termoizolacji. System dodatkowo wygłusza poszczególne pomieszczenia, segmenty czy kompleksy.
Zastosowanie na takich obiektach lekkiej piany natryskowej SealGuard 500 rozwiązuje problem wysokiej jakości ocieplenia dla dużych, użytkowych, energochłonnych powierzchni. SealGuard 500® posiada doskonałą adhezję, scala się z powierzchnią i nie stanowi dla konstrukcji uciążliwego obciążenia. Żywotność SealGuard 500 ograniczona jest jedynie trwałością struktury samego budynku.
 
W zabudowie rolniczej termoizolacja pianą poliuretanową SealGuard 500 stanowi idealny system ocieplania budynków gospodarskich i hodowlanych oraz przechowalni i hangarów o różnej konstrukcji (w tym o skomplikowanej formie).
Bezproblemowa technicznie i niezwykle szybka termoizolacja każdej konstrukcji w połączeniu z ekologią materiału czyni z SealGuard 500 szczególnie wskazane rozwiązanie dociepleniowe dla szeroko pojętej zabudowy rolniczej. Właściwości cieplne i wymiarowe SealGuard 500 pozostają niezmienne przez cały okres eksploatacji, co również podnosi atrakcyjność i zwiększa konkurencyjność tego systemu. Dodatkową zaletę stanowią właściwości wygłuszające.
Natryskowa termoizolacja SealGuard 500 odpowiada wszystkim standardom, posiada niezbędne certyfikaty wymagane w Europie. Zachętą do stosowania SealGuard 500 jest jego dożywotnia sprawność, brak wpływu na obciążenie konstrukcji budynku (bardzo ważne przy przebudowach), bezpieczeństwo w hodowli drobiu i zwierząt, brak wymogu dodatkowej obsługi…
W ramach unijnego programu wspierania hodowli zwierząt, wzrasta ilość inwestycji w tej branży. Natryskowa piana termoizolacyjna SealGuard 500 jest idealnym rozwiązaniem przy ocieplaniu ferm hodowlanych i kurników tym bardziej, że obok wysokich wskaźników termoizolacyjnych posiada bardzo dobre właściwości wygłuszające. Ponadto nie zawiera freonu, formaldehydów, lotnych związków organicznych i innych szkodliwych substancji. Pozwala hodować zwierzęta i drób w absolutnie ekologicznych warunkach.
 
 
Obiekty przemysłowe składają się z budynków o różnym przeznaczeniu. Wysokiej jakości izolacja – to przywilej SealGuard 500. Ta natryskowa termoizolacja poliuretanowa jest niezastąpiona przy ocieplaniu i wygłuszeniu budynków biurowych, hal produkcyjnych, czy magazynów.
Przy projektowaniu obiektów przemysłowych konieczne jest branie pod uwagę wymogów określanych dla konkretnego procesu technologicznego.
Budowa obiektów przemysłowych najczęściej dokonywana jest przy zaangażowaniu jak najniższych kosztów – z zastosowaniem lekkich, wytrzymałych i nowoczesnych materiałów, nie wymagających masywnego fundamentu.
Zastosowanie na takich obiektach lekkiej piany natryskowej SealGuard 500 pozwala rozwiązać problem wysokiej jakości ocieplenia. Piana usztywnia całą konstrukcję, posiadając doskonałą adhezję scala się z jej powierzchnią a jednocześnie nie stanowi dla konstrukcji uciążliwego obciążenia. Żywotność SealGuard 500 ograniczona jest jedynie trwałością samego budynku.
Budowa obiektów przemysłowych wymaga większej powierzchni, wysokich konstrukcji, obecności na obiektach dużej liczby osób. Dlatego niezwykle ważne jest, aby dokonać prawidłowej kalkulacji przy stworzeniu korzystnego mikroklimatu dla takiego typu zabudowy.
Ekologiczny materiał izolacyjny SealGuard 500 utrzymuje optymalną temperaturę w obiektach i pożądany poziom wilgotności w pomieszczeniach. Czyste powietrze bez zanieczyszczeń z zewnątrz, eliminacja warunków dla rozwoju grzybów i pleśni, komfort temperaturowy – to zalety zastosowania izolacji natryskowej w systemie lekiej pianki poliuretanowej SealGuard 500.
 
SealGuard 500 Izolacja i pochłanianie dźwięku
Co oznaczają wskaźniki STC i NRC
Przy wyborze materiałów wygłuszających często w określeniach technicznych wygłuszenia i izolacji dźwięku spotykamy się ze wskaźnikami STC i NRC, co one oznaczają?
 
Wskaźnik pochłaniania dźwięku – Noise Reduction Coefficient (NRC)
 
NRC (wskaźnik pochłaniania dźwięku) – Wyrażony przy pomocy jednej liczby wskaźnik, który opisuje pochłanianie fal dźwiękowych padających na powierzchnię w sposób przypadkowy. Określony przez normę ASTM 423 90a, współczynnik ten jest średnią arytmetyczną (zaokrągloną do najbliższej wielokrotności 0,05) współczynników pochłaniania dźwięku, zmierzonych dla fal o częstotliwościach 250, 500, 1000 i 2000 Hz w paśmie o szerokości 1/3 oktawy. NRC jest miarą tego, na ile dźwięk jest pochłaniany przez dany materiał . Dlatego też stosuje się go najczęściej do określania właściwości akustycznych płyt, przegród, ekranów biurowych i akustycznych paneli ściennych.
NRC jest wskaźnikiem pochłaniania fal dźwiękowych określanym w badaniach laboratoryjnych i wykorzystywanym dla określenia stopnia wygłuszenia danego materiału. Jego standardowa rozpiętość wynosi od zera 0.0 (odbijający dźwięk) do 1.0 (idealnie wygłuszający).
Powszechnie występującym błędem jest założenie, że dobrze wygłuszający materiał o współczynniku pochłaniania hałasu bliskim 1.0 będzie jednocześnie dobrą bariera dla przenikania dźwięku. Istnieje duża różnica pomiędzy wydajnością przenikania dźwięku (STC) a wydajnością pochłaniania dźwięku (NRC). Materiał posiadający wysoki wskaźnik NRC nie koniecznie musi tworzyć lepszą barierę dźwiękową.
Na przykład macie w sąsiedztwie psa, który szczeka dzień i noc. Pragniecie całkowicie pozbyć się obsesyjnego szczekania i czym prędzej kupujecie panele dźwiękochłonne. Wybieracie panele ze wskaźnikiem NRC 1.0 lub podobnym np. 0.9, montujecie je na ścianach i suficie i nagle okazuje się, że szczekanie nadal jest słyszalne. Natomiast przy oglądaniu w tych pomieszczeniach kina domowego lub przy odsłuchiwaniu muzyki, nagle odkrywacie lepszą jakość dźwięku.
Istnieje logiczne wytłumaczenie tej sytuacji, otóż wybraliście materiał posiadający efekt pochłaniania dźwięków, a należy zwrócić uwagę na dźwiękoszczelne systemy, które osłabią dźwięk przy przechodzeniu (przenikaniu) przez zastosowaną barierę.
Dlatego też, jeśli nie chcecie słyszeć prześladującego Was szczekania, to musicie zwrócić uwagę na klasę przenoszenia dźwięku – STC (Sound Transmission ?lass).
Wskaźnik NRC odnosi się do pochłaniania dźwięku w obrębie Waszego pomieszczenia i jest bardzo ważnym parametrem wtedy, gdy zamierzacie mieć domowe studio nagraniowe, pokój przeznaczony do oglądania filmów z bardzo dobrą akustyką czy do słuchania muzyki klasy Hi-End.
 
Materiał budowlany NRC
Cegła 0.00 – 0.05
Dywan na ścianie 0.20 – 0.30
Beton gładki 0.20
Płyty betonowe 0.35 – 0.50
Korek ścienny – 2.5 m 0.30 – 0.70
Tkanina naścienna średniej gęstości 0.05 – 0.15
Wełna skalna o wysokiej gęstości – 9 cm 0.90 – 0.95
Wełna mineralna – 5 cm 0.50 – 0.75
Płyta kartonowo-gipsowa 0.05 – 0.10
Panel 0.10 – 0.15
Piana poliuretanowa otwarto komórkowa 0.5
Termoizolacja SealGuard, otwarto komórkowa 0.75
Szkło 0.10
Drewno 0.15
Profesjonalny panel akustyczny 0.75 – 1.1
 
Dokonując ogólnych wyliczeń, materiał o NRC 0,5 pochłonie około 50% dźwięku, który na niego padnie, ze wskaźnikiem 0,75 pochłonie 75% dźwięku, reszta odbije się z powrotem i wróci do pomieszczenia.
Najwyższa klasa profesjonalnych paneli dźwiękochłonnych może posiadać współczynnik pochłania dźwięku 1.0, który w 100% pochłania dźwięk. Pragniemy również zwrócić Waszą uwagę na to, że przy wyborze materiałów wygłuszających należy dokładnie wiedzieć w jakim konkretnym celu je wybieramy, bo materiały o tych samych wskaźnikach NRC, na różnych częstotliwościach mogą posiadać zupełnie różne cechy.
 
Klasa przenoszenia dźwięku (STC)
 
Klasa przenoszenia dźwięku (STC) – wskaźnik określający w jakim stopniu dobrze zabezpieczone konstrukcje osłabiają przepływ dźwięku. W USA jest powszechnie stosowany do oceny wewnętrznych przegród, sufitów/podłóg, drzwi, okien i ścian zewnętrznych (ASTM Międzynarodowa norma E413 i E90).
Aby określić wskaźnik STC, wydzielane są dwa pomieszczenia. Dźwięk generowany jest w jednym pokoju, moc dźwięku mierzona jest po obu stronach bariery i stosunek miedzy dwoma pomiarami (straty przy przekazie) wyrażane są w decybelach. Pomiar prowadzony jest w każdym pokoju, branych jest pod uwagę 16 pośrednich danych w paśmie o szerokości 1/3 oktawy w zakresie częstotliwości od 125 do 4000 Hz.
W taki sposób, wskaźnik STC ocenia skuteczność przekazu dźwięku w zakresie częstotliwości od 125 Hz do 400 Hz, przez przegrody konstrukcji. Skala ta odpowiada pasmom częstotliwości ludzkiej mowy.
Uwaga! Wskaźnik STC nie ocenia przekazu niskich dźwiękowych częstotliwości.
 
Klasa przenoszenia dźwięku Efekt dźwiękowy
STC 25 Mowa normalna lekko rozróżnialna.
STC 30 Mowa głośna dobrze słyszalna
STC 35 Mowa głośna dobrze słyszalna, ale nie rozróżnialna
STC 42 Mowa głośna słyszalna jak szemranie.
STC 45 Trzeba się wsłuchiwać, żeby usłyszeć głośną mowę.
STC 48 Krzyk ledwo słyszalny.
STC 50 Mowa głośna i niegłośna muzyka niesłyszalna.
STC 60+ Niesłyszalne kino domowe
 
Z tabeli wynika, że im wyższa wartość współczynnika STC, tym lepsze właściwości dźwiękoizolacyjne.
Żeby lepiej zrozumieć podawane wartości współczynnika STC przytoczmy przykład:
– jeżeli klasa przenoszenia dźwięku dla przegrody oceniona jest na STC 60, to mając po jednej jej stronie źródło hałasu o sile 100 decybeli, po drugiej stronie otrzymacie wartość 40 decybeli końcowego hałasu – czyli 60 decybeli straty dźwięku źródłowego. Tak więc cyfra towarzysząca współczynnikowi STC wyraża wartość eliminowanych decybeli.
 
Konstrukcja Klasa STC
Standardowa ścianka między-działowa (100 mm), z jednowarstwowym poszyciem z karton gipsu po każdej ze stron 34 – 35
Ta sama konstrukcja tylko z wełną mineralną wewnątrz 36 – 38
Ta sama konstrukcja tylko z dodatkową szczeliną powietrzną  
Ścianka dwuwarstwowa, z wełną mineralną w jednej warstwie i szczeliną powietrzną w drugiej, z jednowarstwowym poszyciem z karton gipsu po każdej ze stron 42 – 44
Ta sama konstrukcja tylko z dodatkową wełną mineralną w drugiej warstwie 45 – 47
Ta sama konstrukcja z wełną skalną podwyższonej gęstości 48 – 49
Ścianka jednowarstwowa, SealGuard i dwuwarstwowe poszycie z karton gipsu po każdej ze stron 50
Ta sama konstrukcja z podwójną warstwą 52
Ta sama konstrukcja z SealGuard i wełną skalną o podwyższonej gęstości w drugiej warstwie, dwuwarstwowe poszycie z płyty OSB po każdej ze stron 54 – 60
Ta sama konstrukcja z panelami akustycznymi 60 +

Zgodnie z SNiP23-03-2003 „Ochrona przed hałasem” dla domów standardowych – zaleca się wskaźnik STC 45 (tj. około 41-43 dB), a dla domów o podwyższonym standardzie STC 49-52.
 
System ścienny jedno i dwuwarstwowy
 
Podsumowując, jeżeli pragniecie odciąć się od hałasu z zewnątrz i odczuć komfort w swoim mieszkaniu lub domu, to w większości przypadków wybierajcie połączenie konstrukcji z klasą przenoszenia dźwięku STC 45-52 i wskaźnikiem pochłaniania dźwięku niższym niż 0.5. Optymalnym wariantem zalecanym przez nas jest konstrukcja STC 52, z zastosowaniem natryskowej, bezszwowej, termoizolacyjnej i dźwiękowej izolacji SealGuard.
 
 

PRODUKTY IZOLACYJNE

Produkty LALLAFOM USA nie zawierają:

cyklopentanu

C-PentaBDE

141B

formaldehydu– H2O (para wodna) jako JEDYNY czynnik spieniający, BEZ udziału poroforów
– produkty anty-mikrobowe oraz przeciwgrzybiczne
– prawidłowy dopływ świeżego powietrza - bez wymogu wymuszonej wentylacji
– doskonała termoizolacja i bariera dźwiękowa „2 w 1”
– Świadectwo Jakości Zdrowotnej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH